OTWÓRZ KONTO Z KARTĄ

Aktywnie korzystaj z konta i odbierz nawet
350 zł

Promocja „Premiuj z BNP Paribas” organizowana jest dla nowych klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. przez Ad Astra Sp. z o.o. – trwa do osiągnięcia 1500 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 27.09.2020 r.

Zaloguj się, aby podać dane

niezbędne do przekazania nagrody

Przystąp do promocji

w dwóch prostych krokach

ikona rejestracji w promocji

Zarejestruj się w promocji1

Kliknij w Link promocyjny i złóż wniosek o otwarcie Konta Osobistego z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej. Możesz to zrobić do 27.09.2020 r.

ikona rejestracji w promocji

Otwórz Konto Otwarte na Ciebie

Podpisz umowę oraz koniecznie nadaj PIN do karty do 18.10.2020 r.

1 Rejestracji w promocji „Premiuj z BNP Paribas” można dokonać od dnia 10.09.2020 r. do osiągnięcia 1500 rejestracji jednak nie dłużej niż do dnia 27.09.2020 r.

Sprawdź Regulamin

Uczestnikiem Promocji „Premiuj z BNP Paribas” może zostać działająca jako konsument osoba fizyczna, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca dowód osobisty, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która w okresie 15 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz nie jest stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji

Co zrobić, żeby otrzymać nawet 350 zł?

Przed Tobą 2 warunki, które należy spełnić:

Zrób w październiku 2020 r.  przynajmniej 2 przelewy za pomocą Bankowości elektronicznej oraz zaloguj się do Bankowości elektronicznej (GOonline lub GOmobile).

Wtedy w listopadzie 2020 r. otrzymasz 150 zł przelewem na Konto Osobiste.

Zrób w listopadzie 2020 r. Transakcje bezgotówkowe Kartą na kwotę przynajmniej 300 zł oraz otrzymaj Wpływy na kwotę min. 1000 zł i zaloguj się do Bankowości elektronicznej (GOonline lub GOmobile).

Wtedy w styczniu 2021 r. otrzymasz 200 zł przelewem na Konto Osobiste.

Do 20 listopada 2020 r. Laureaci pierwszej nagrody otrzymają wiadomość mailową (z adresu premiuj@bnpparibasplus.pl) z instrukcją uzupełnienia numeru konta, na który prześlemy nagrody.

Dopasuj kartę do Konta Otwartego na Ciebie

Wybierz to co jest dla Ciebie najważniejsze

Konto można otworzyć przez Internet

W celu bezpiecznego otwarcia rachunku, Bank będzie musiał potwierdzić Twoją tożsamość na podstawie dowodu osobistego.

ikona rejestracji w promocji

1. Przygotuj dowód

Do wypełnienia wniosku będzie Ci potrzebny dowód osobisty.

ikona rejestracji w promocji

2. Złóż wniosek

• Wpisz i sprawdź swoje dane.
• Załącz zdjęcia dowodu - z telefonu lub komputera

ikona rejestracji w promocji

3. Podpisz umowę

Umowę podpisz podpisem elektronicznym w postaci unikalnego kodu SMS - w systemie naszego partnera Autenti. O pozytywnej weryfikacji zostaniesz powiadomiony SMSem i e-mailem.

ikona rejestracji w promocji

4. Korzystaj z konta

• Zaloguj się do bankowości internetowej GOonline oraz aplikacji GOmobile. Login znajdziesz na umowie oraz w e-mailu z informacją o pozytywnej weryfikacji.
• Odbierz kartę od kuriera, który potwierdzi Twoje dane. Konto aktywuj – nadając karcie PIN.

Zapoznaj się

z najczęściej zadawanymi pytaniami:

Potwierdzenie zostanie wysłane na adres mailowy podany przez Ciebie podczas rejestracji w Promocji razem z Twoim linkiem, który umożliwi Ci otwarcie rachunku w Promocji „Premiuj z BNP Paribas”. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.

Nie, aby otrzymać nagrodę konieczne jest zarejestrowanie się na stronie premiuj.bnpparibasplus.pl, otwarcie rachunku korzystając z otrzymanego linku promocyjnego i spełnienie wszystkich warunków opisanych w Regulaminie promocji „Premiuj z BNP Paribas”.

Napisz do Organizatora Promocji „Premiuj z BNP Paribas”: premiuj@bnpparibasplus.pl lub na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa. Najlepiej użyj maila, który posłużył do rejestracji w Promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel. 801 321 123 lub +48 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej lub ustnie do protokołu – osobiście w każdej jednostce Banku obsługującej klientów albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa lub w systemie bankowości internetowej.

Nie, zgodnie z Regulaminem każdy uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko 1 raz. Również w Banku możesz otworzyć tylko jedno indywidualne Konto Osobiste.

ikona rejestracji w promocji

Zadzwoń:

22 299 11 50
Infolinia Promocji „Premiuj z BNP Paribas” czynna jest w dni robocze w godz. 9.00-17.00
opłata za połączenie według cennika operatora

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Organizatorem promocji „Premiuj z BNP Paribas” jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: premiuj@bnpparibasplus.pl. Informacje o promocji „Premiuj z BNP Paribas”, w tym jej Regulamin, dostępne na stronie premiuj.bnpparibasplus.pl, której administratorem jest Ad Astra Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Promocja „Premiuj z BNP Paribas” trwa do osiągnięcia 1500 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 27.09.2020 r.

Otrzymanie wszystkich nagród pieniężnych o łącznej wartości 350 zł w ramach Promocji „Premiuj z BNP Paribas” („Promocja”) wymaga spełnienia łącznie poniższych warunków Promocji.

1. W celu uzyskania Pierwszej nagrody pieniężnej w wysokości 150 zł należy łącznie:

I. Dokonać zgłoszenia w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie premiuj.bnpparibasplus.pl, w tym złożyć oświadczenia wymagane do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji, w okresie od dnia 10.09.2020 r. do osiągnięcia liczby 1500 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 27.09.2020 r.;

II. W terminie od dnia 10.09.2020 r. do 27.09.2020 r. złożyć wniosek o zawarcie z BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) Umowy ramowej w zakresie indywidualnego Konta Osobistego w planie taryfowym Konto Otwarte na Ciebie wraz z kartą debetową Karta Otwarta na Dzisiaj albo Karta Otwarta na Świat albo Karta Otwarta na eŚwiat oraz dostępem do Bankowości elektronicznej („Konto Osobiste”) w sposób określony w Regulaminie promocji „Premiuj z BNP Paribas” („Regulamin Promocji”) oraz do dnia 18.10.2020 r. zawrzeć Umowę ramową w zakresie objętym ww. wnioskiem i Nadać PIN do Karty;

III. W październiku 2020 r. wykonać min. 2 zdefiniowane w Regulaminie Przelewy za pomocą Bankowości elektronicznej (GOonline lub aplikacja mobilna GOmobile);

IV. Zalogować się do Bankowości elektronicznej (GOonline lub aplikacja mobilna GOmobile)

2. W celu uzyskania Drugiej nagrody pieniężnej w wysokości 200 zł należy łącznie:

I. Spełnić warunki do uzyskania Pierwszej nagrody;

II. W listopadzie 2020 r. wykonać zdefiniowane w Regulaminie Transakcje bezgotówkowe Kartą na łączną kwotę min 300 zł oraz otrzymać Wpływy na Konto Osobiste na łączną kwotę min. 1000 zł i zalogować się do Bankowości eletronicznej (GOonline lub aplikacja mobilna GOmobile).;

3. Utrzymać Konto Osobiste z Kartą i oraz dostępem do Bankowości elektronicznej do dnia wydania nagrody.

Promocja dotyczy osób fizycznych - konsumentów, obywateli Rzeczypospolitej Polskiej posiadających dowód osobisty, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 15 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie byli posiadaczami ani współposiadaczami rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku oraz nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.

Partnerem Promocji jest BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.418.918 zł w całości wpłacony).

Konto Otwarte na Ciebie (rachunek płatniczy) z kartą debetową Karta Otwarta na Dzisiaj, Karta Otwarta na Świat lub Karta Otwarta na eŚwiat, o którym mowa w Regulaminie promocji „Premiuj z BNP Paribas” jest oferowane przez Bank. Informacje o Koncie Osobistym, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http:// bnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).

Weź udział w promocji!